Sprawozdanie z realizacji planu dyplomowany

Strona Główna
Tanie książki
 

Temat: pierwsze strony w teczce
" />1.Moja strona tytułowa
2.Wniosek
3.Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.(ksero oczywiście potwierdzone)
4.Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)wymiarze zatrudnienia, nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć),
b)dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
c)dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d)uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.
5.Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zadań i nabycie umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego czyli opis i analiza &8.2.itd

Ja tak składam, moja koleżanka w lipcu też tak miała
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10935Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
" />Zapis: jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji dotyczy tylko dyplomowanego - w porządku.

Wobec tego interpretując dalej stażysta kompletujący teczkę na kontraktowego i kontraktowy kompletujący teczkę na mianowanego może sobie dołączyć "inną dokumentację" niezależnie czy wspominał o działaniach w PRZ i sprawozdaniu czy nie.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: egzaminator na dyplomowanego po okresie stażu
" />W maju 2005 roku ukończyłem staż na nauczyciela dyplomowanego i uzyskałem pozytywną opnę dyrektora. W planie rozwoju ująłem zdobycie uprawnień egzaminatora na zewnętrznych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, lecz nie mogłem zaplanować wykonywania zdań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, gdyż te w moim przypadku rozpoczęły się dopiero w lipcu, a więc już po zakończeniu mojego stażu. Postępowanie na nauczyciela dyplomowanego odłożyłem, więc na następny rok gdyż jako jeden z punktów do wyboru w sprawozdaniu do teczki wybrałem §8 ust.2 pkt4 lt.b (wykonywanie zadań egzaminatora). Z obawą słucham różnych opinii. Niektórzy twierdzą, że w teczce nie można umieszczać opisów lub sprawozdań z działań odbytych po zakończeniu stażu. Ja natomiast na różnych szkoleniach dowiadywałem się i to od ekspertów, że ja mam rację co wynika z §9 ust.4 pkt5 Rozporządzenia…(dokumentacja jest przedstawiana w … formie…zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających …wykonanie zadań określonych w §8 ust.2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji). Proszę o odpowiedź, kto ma rację, czy mogę spokojnie uwzględnić działanie jako egzaminator w sprawozdaniu do w/ w punktu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6064


Temat: Awans dyrektora z rocznym stażem
" />przepisy stanowią:
"6. Ścieżka awansu dla nauczycieli nieodbywających stażu (art. 9e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela)

a) dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (bądź po upływie 3 lat - w przypadku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora), jeżeli:

posiada nieprzerwany okres pracy na stanowisku dyrektora wynoszący co najmniej 3 lata (bądź co najmniej 2 lata - jeżeli posiada co najmniej stopień naukowy doktora);
legitymuje się wyróżniającą oceną pracy"
Z tego wynika, że twój awans się wydłuży (o dwa lata). Dyrektor nie pisze planu rozwoju ani sprawozdania z jego realizacji, bo niby kto by miał mu zatwierdzić plan, przyjąć sprawozdanie i napisać ocenę ? Sam sobie ?
Dyrektor składa sprawozdanie z trzech lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie.
Nie będziesz mógł spełnić wymogu formalnego, czyli napisać tego sprawozdania z trzech lat, bo dyrektorem jesteś rok. Jako nauczyciel też nie możesz, bo nie ma ci kto przyjąć sprawozdania i napisać oceny.
To tyle z mojego rozumienia przepisów. Moim zdaniem wniosek możesz złożyć dopiero po trzech latach bycia dyrektorem, niestety.
Może któraś LITERKA zetknęła się z takim problemem i będzie miała dla ciebie lepsze wieści.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3459


Temat: Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
" />
">Legitymuję się stopniem nauczyciela mianowanego, jestem od września 2006 roku dyrektorem szkoły i proszę o potwierdzenie moich przemyśleń. Staż na nauczyciela dyplomowanego mogę rozpocząć 01.09.2007roku, opracować plan rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MENiS z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, przesłać do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego do organu nadzoru pedagogicznego, poczekać na zatwierdzenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny planu rozwoju zawodowego i przystąpić w okresie trwania stażu tj. 2 lata i 9 miesięcy do realizacji planu rozwoju zawodowego. Po upływie wymaganego okresu trwania stażu i po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz złożyć do 30.06.2010roku wniosek o postępowanie egzaminacyjne do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Proszę mnie upewnić w moich działaniach bo jeszcze nie czuję się pewnie w przepisach, ale chcę się cały czas dokształcać w znajomości przepisów.
Ja nie mam pojęcia, gdzie wyczytałaś te rewelacje na temat PRZ przesyłanego do organu nadzorującego itd. Ty jako dyrektor nie odbywasz stażu, podałam ci wyżej podstawę prawną a ponadto nie wczytałaś się w rozporządzenie paragraf 9, gdzie jak byk wymienione jest co składasz na postępowanie kwalifikacyjne (nie egzaminacyjne jak piszesz)
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8239


Temat: słaby plan rozwoju na dyplomowanego, lepsza realizacja.
" />Pisałem swó plan rozwoju w ciemno, nie wiedząc co uda mi się zrealizować. Wyszło dużo lepiej! Mam ok.80% więcej realizacji niż zaplanowałem
I teraz pytanie
Czy pisząc sprawozdanie dla dyrka mam powciskać te dodatkowe osiągnięcia w środku jako rozszerzenie "starych" punktów?,
czy napisać na końcu przy podsumowaniu ,że ...dodatkowo poza planem zrealizowałem.....to i tamto,
a może tego nadmiaru nie opisywać dyrkowi tylko napisać w sprawozdaniu dla komisji?
Kto przerabiał podobną sytuację??
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3425


Temat: POMOCY chyba już nic nie wiem
" />Piszę, piszę, piszę.........Czytam, czytam,czytam posty na forum i ogarnia mnie coraz większe przerażenie. Pomóżcie mi to wszystko usystematyzować i potwierdźcie czy dobrze rozumiem zawiłosci awansu.
Kończę staż na dyplomowanego. Szczerze mówiąc strasznie późno zabrałam się za pisanie sprawozdania i na razie nie planuję składać teczki do KO.
*jak rozumiem sprawozdanie do dyrekcji jest tylko z realizacji tego co było w PRZ, a gdzie piszę o tym czego nie planowałam, a wynikło w trakcie stażu. Czy poprostu piszę o wszystkim co zrobiłam w trakcie stażu, nie ważne czy było o tym w planie. Sprawozdanie piszę w tabelce.
*układając teczkę dla KO przy określonych punktach piszę sprawozdania lub opisy i analizy. Czy dobrze rozumiem, że nie daję żadnych załączników do tego co było w sprawozdaniu czyli tego co zrealizowałam w trakcie stażu, bo jeśli zostanie on pozytywnie oceniony przez dyrekcję to znaczy że zostało to zrealizowane i nie trzeba tego udowadniać po raz drugi załącznikami.
*czy działania nie ujęte w PRZ i w sprawozdaniu, a którymi warto się wykazać umieszczam bezpośrednio w opisach i analizach do punktów czy gdzieś oddzielnie i dodaję załączniki potwierdzające realizację

Pomózcie, wyprowadźcie mnie na prostą i pokażcie światełko w tunelu, bo naprawdę ogarnia mnie coraz większe przerażenie.
Pozdrawiam wszystkich na ścieżce awansu i gratuluję tym co przez to przebrnęli
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6340


Temat: ANEKS DO PLANU ROZWOJU
" />Bardzo proszę o pomoc!
Układam teczkę na dyplomowanego podczas odbywania stażu wprowadziłam aneks do planu rozwoju i układając teczkę mam punkt : Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji A gdzie mam umieścić punkt ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12072


Temat: sprawozdanie z przebiegu stażu
" />Staż na n. dyplomowanego musiałam zacząć od początku, ponieważ miałam przerwę w pracy dłuższą niz pól roku. Zaczęłam właśnie pisać sprawozdanie z realizacji zadań, jakie wyznaczyłam sobie w planie rowzoju i zastanawiam się, czy mogę napisać o konkursie, który zorganiwowałam w czasie trwania tego "starego" stażu, tzn, zanim jeszcze wylądowałam na L4? Dodam, ze konkurs ten był dość poważny, uczestniczyli w nim uczniowie kilku gimnazjów z mojej gminy/ Iwona
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6074


Temat: Lekcje otwarte
" />Pełny tytuł brzmi

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH
W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego

za okres stażu od ........ do ..........

W tym sprawozdaniu możesz również przedstawić realizację zadań, których nie przewidziałaś w PRZ, a które wykonałaś podczas tego okresu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5768


Temat: sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego historia
" />Poszukuję sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego z historii i WOS. Z góry dziękuję.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12028


Temat: Sprawozdanie do dyrektora wg rozporządzenia
" />I jeszcze raz wklejam:">Sprawozdanie to forma wypowiedzi:
podaję za Encyklopedia Literki:

Cytat:
Sprawozdanie – ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakieś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków; relacja, raport. (…)
Sprawozdanie składane dyrektorowi szkoły po ukończeniu stażu (w celu dokonania oceny stażu) powinno zawierać następujące elementy:
-powinno być zatytułowane;
-zawierać informację: kto składa sprawozdanie, nazwę szkoły, przedmiot;
-za jaki okres (podać daty rozpoczęcia i zakończenia stażu).
Forma sprawozdania dowolna: może być to tekst ciągły lub tabelka.

Sposób realizacji: można pisać wg PRZ i punktów w nim umieszczonych, a na końcu wymienić zadania zrealizowane ponad plan i zadania niezrealizowane; można pisać wg punktów wymagań na nauczyciela dyplomowanego, (mianowanego, kontraktowego) (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – par.8.2.; par. 7.2.; par. 6.2.)
Sprawozdanie składane dyrektorowi zawiera szczegółowy zapis zadań wykonanych przez nauczyciela podczas stażu. Dyrektor akceptując sprawozdanie, potwierdza wykonanie zadań.
Dobrze jest umieścić (pod każdym zadaniem, albo grupą zadań) krótki zapis obejmujący efekty, jakie przyniosły realizowane działania.
W sprawozdaniu do dyrektora można powoływać się na załączniki będące dowodem realizacji zadań podczas stażu (jeśli dyrektor wymaga ich dołączenia). Sprawozdanie powinno być podpisane. To sprawozdanie dołączamy do teczki w części dokumentacji formalnej. Odchodzi się od pisania sprawozdania sferami. W niektórych KO pojawia się koncepcja, aby pisać sprawozdanie wg par.8.1; 7.1.; 6.1 rozporządzenia

Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5932


Temat: zmiana stanowiska pracy w czasie trwania stażu na dyplomowan
" />KN:

">5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3 zalicza się okres odbytego stażu.

Rozporządzenie z 14 listopada 2007:

">4) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7;


Dyrektor nie odbywa stażu, jednak jeżeli nauczyciel w trakcie stażu zostanie dyrektorem do tego okresu trzech lat piastowania funkcji po którym to okresie mógłby składac dokumenty o uzyskanie stopnia dyplomowanego zalicza się już okres odbytego stażu. Czyli formalnie w twoim przypadku konieczny byłby jeszcze rok dyrektorowania, by móc składac teczkę do KO. Wtedy składasz takie dokumenty wraz z wnioskiem o podjecie postepowania kwalifikacyjnego na stopień dyplomowanego:

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
2. Zaświadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć) w okresie odbywania stażu.
3. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.
4. Sprawozdanie z pracy na stanowisku dyrektora obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania.
5. Wyróżniającą ocenę pracy z okresu zajmowania stanowiska dyrektora.
6. Opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze wskazaniem uzyskanych efektów,
7.Dyplom (świadectwo) potwierdzające zaawansowaną znajomość języka - jeżeli sie wybiera punkt 8.4.d.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10425


Temat: zmiana szkoły a awans
" />Mam problem. Zmieniłam szkołę (uległa likwidacji) i kontynuję staż na nauczyciela dyplomowanego w innej szkole. Kończe 31 maja. Wg nowych przepisów potrzebuje do teczki informacje dyrektora szkoły o;
§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Ale nie mam z poprzedniej szkoły takiego zaświadczenia. Czy musze jechać do archiwum i pisac wniosek o wydanie takiego zaswiadczenia czy dyrektor mojej szkoły obecnej na podstawie swiadectwa pracy z tamtej szkoły, moich zatwierdzonych planów, sprawozdan i oceny dorobku może wydać takie zaświadczenie ?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10280


Temat: co powinno znależć sie w teczce na dyplomowanego?
" />Kończę właśnie staż na nauczyciela dyplomowanego i zabieram się za składanie teczki.
powiedzcie mi czy mam układać teczkę zgodnie z tym porządkiem? Znalazłam go na stronie www.awans-zawodowy.org.pl i wynika z tego, że należy umieścić w teczce zarówno plan rozwoju zawodowego, jak i sprawozdanie z jego realizacji , które złożę w czerwcu?

Dokumenty składane do kuratorium oświaty
1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
2. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
3. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych,
4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
5. zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu,
6. zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego,
7. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
8. opis i analiza spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1-3 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

Do wyboru co najmniej 3 z 6 poniższych wymagań:
9. pisemne sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 ust. a, b, c, e, f rozporządzenia,

10. dyplomy i świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego
11. opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
12. zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 8 ust. 2 jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

I jeszcze jedno. czy składam kompletną teczkę do dn. 30 czerwca jeśli chcę stawać przed komisją w wakacje, czy też składam tylko wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, a pozostałe dokumenty dołączam w późniejszym terminie?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12109
 
 
Linki
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates